• ShopComm ShopComm
  ShopComm
  ShopComm
 • Program Program
  Program
  Program
 • Spíkri Spíkri
  Spíkri
  Spíkri
 • Archív Archív
  Archív
  Archív
 • FUSION FUSION
  FUSION
  FUSION
4. ShopComm 2014
 • späť na hlavnú stránku

Registračný poplatok

Prvý účastník: 99,- EUR bez DPH (118,80 EUR s DPH)
Druhý účastník: 79,- EUR bez DPH (94,80 EUR s DPH)
Každý ďalší účastník: 59,- EUR bez DPH (70,80 EUR s DPH)

Poplatok zahŕňa účasť na odborných prednáškach, konferenčné materiály,
a občerstvenie počas prestávok.

Záväzná prihláška

REGISTRÁCIA BOLA UKONČENÁ


Platobné podmienky:

Registračný poplatok musí účastník uhradiť pred začiatkom konferencie. Zálohovú faktúru obdrží e-mailom po vyplnení a odoslaní záväznej prihlášky.

Storno podmienky:

Od 23. do 26. septembra… 50% z registračného poplatku
Od 27. septembra do 2. októbra… 100% registračného poplatku

Akceptujeme iba písomné – emailové – potvrdenie o stornovaní účasti na adrese fusion@fusion.eu.sk. V opačnom prípade bude účastníkovi riadne vystavený daňový doklad. Namiesto prihláseného účastníka sa môže podujatia zúčastniť aj náhradník. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu, ako aj neprijatia registrácie.

Ochrana osobných údajov:

Účastník týmto udeľuje organizátorovi súhlas s využívaním poskytnutých osobných údajov za účelom zasielania informácií o pripravovaných akciách a službách. Účastník má právo tento svoj súhlas kedykoľvek písomne zrušiť.